ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Stemmen)

De partijen bij deze Gebruikersovereenkomst:

De site "IKEA Fans Club" ikea-club.org (verder - Site);

Een fysieke / rechtspersoon / individuele ondernemer die, in overeenstemming met de vereisten van de wet, wordt erkend als deelnemer aan het burgerlijk verkeer (hierna: de gebruiker).

Deze Gebruikersovereenkomst van de Site regelt de relatie tussen de Gebruiker en de Site en wordt beschouwd als afgesloten vanaf het moment dat de Gebruiker een van de volgende acties op de Site uitvoert:

  • Invullen of verzenden van het formulier "Registratie" op de Site;
  • Formulieren invullen of verzenden "Aankondiging toevoegen" op de site;
  • Vul het formulier "Contacten" in of stuur het op de Site;

Deze Gebruikersovereenkomst komt overeen met een contract dat schriftelijk is opgesteld. Conclusie User Agreement betekent dat de gebruiker nodig is voor zijn diploma kennis te maken met de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst en volledig en onvoorwaardelijk met hen eens, ook voor het gedeelte van de Site toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker onder de in paragraaf 4 deze gebruikersovereenkomst voorwaarden, en in het deel van het verlenen van toestemming aan de Site voor het ontvangen van e-mail, sms en andere soorten nieuwsbrieven van informatie en reclame-inhoud, inclusief van Site Partners.

De site biedt de gebruikersdiensten voor het plaatsen van informatie over goederen (diensten) met het oog op latere aankoop of verkoop van verschillende goederen en diensten door andere Gebruikers (hierna - Diensten), met uitzondering van goederen en diensten die beperkt zijn in omzet of die zijn onttrokken aan de omzet op de site. Alle transacties worden rechtstreeks tussen tegenpartijen gesloten. Vanwege het feit dat de Site geen partij is bij transacties en bovendien verplicht is om te voldoen aan de vereisten van de huidige wetgeving met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van informatie in algemene toegang, is de Site niet onderworpen aan de wet op de bescherming van consumentenrechten.

1. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

De site geeft de gebruiker het recht om advertenties te plaatsen na het invullen van de registratie met vermelding van een geldig e-mailadres, loginnaam en het gekozen wachtwoord. Hierna ontvangt de gebruiker een e-mail ter bevestiging van de registratie, die een link bevat, waarvan de overdracht noodzakelijk is om de registratie te voltooien. Het gebruik van de mogelijkheden van de Site, zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers, betekent acceptatie van deze voorwaarden en verplichtingen om de instructies voor het gebruik van de Services te volgen.

Door akkoord te gaan met deze overeenkomst gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van door de gebruiker verstrekte informatie.

De Overeenkomst kan zonder speciale kennisgeving door de Site worden gewijzigd, de nieuwe versie van de Overeenkomst treedt na 3 (drie) dagen na de datum van plaatsing in werking, tenzij anders bepaald in de nieuwe editie van de Overeenkomst.

Website behoudt zich het recht voor om de lijst van goederen (diensten) te publiceren zijn verboden voor verkoop op de website en daarom verboden te plaatsen in de advertentie aan de gebruiker en aan veranderingen in de genoemde lijst te maken eenzijdig zonder de toestemming van de gebruikers. In het geval dat de gepubliceerde informatie in advertenties voor gebruikers met de gepubliceerde gegevens in de lijst van goederen (diensten), die te koop zijn op de site advertenties verwijdert / aanpast advertenties zonder verdere uitleg en zonder verwijzing naar de datum van publicatie van de advertentie / correctie lijst voorkomen zijn verboden informatie.

Op dit moment worden ALLEEN advertenties en advertenties geplaatst die gerelateerd zijn aan de producten van het IKEA-bedrijf

2. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

TAKEN

De Gebruiker verplicht zich om bij de registratie het effectieve elektronische adres, de inlognaam en het wachtwoord aan te geven dat de Gebruiker onafhankelijk kiest. (Services niet beschikbaar zijn, en mag niet door personen worden gebruikt onder de leeftijd van 18 jaar of door personen die tijdelijk of permanent uit het gebruik van de diensten van de site uitgesloten personen jonger dan 18 jaar mag de Services alleen gebruiken met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers). De site is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van de gebruikers van misleidende informatie en, indien er redelijke twijfel aan de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, de site heeft het recht om gebruikers te verwijderen / toegang zonder opgaaf van redenen en compensatie voor de tijd en financiële verliezen te beperken tot gebruikers / derden in verband met de verwijdering / beperking toegang.

De gebruiker is verplicht om de veiligheid van zijn wachtwoord zoveel mogelijk te bewaken en niet aan buitenstaanders bekend te maken.

Gebruiker opnemen van de goederen te koop op de site verbindt zich ertoe om het te plaatsen volgens de instructies op de site, en om nauwkeurige en volledige informatie over het product en de voorwaarden van de verkoop te bieden, maar is niet verplicht om informatie die kan invloed hebben op de prijs van de goederen te melden.

De gebruiker is verplicht om ervoor te zorgen dat de verkoop van de goederen niet in strijd is met de huidige wetgeving en dat de verkoop van dit product is toegestaan ​​volgens de regels van de site.

De gebruiker is verplicht een nauwkeurige omschrijving van de goederen, leverings- en verkoopvoorwaarden te geven. De verkoopvoorwaarden en de beschrijving van de goederen, opgesteld door de gebruiker, mogen deze overeenkomst en de huidige wetgeving niet tegenspreken (verantwoordelijkheid voor de naleving van deze vereisten wordt aan de gebruiker toegekend).

De gebruiker verbindt zich ertoe geen automatische programma's te gebruiken om toegang tot de site te krijgen zonder de geautoriseerde toestemming van de site.

De Gebruiker stemt ermee in niet te kopiëren, reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te vertegenwoordigen derden de informatie op de website (met uitzondering van de informatie die door de gebruiker) zonder verwijzing naar de site, als een plaats van de initiële plaatsing informatie.

De gebruiker verbindt zich ertoe het werk en andere activiteiten op de site niet te verstoren of proberen te verstoren; en ook om zich niet te bemoeien met de werking van automatische systemen of processen en andere activiteiten om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie die door een andere gebruiker is verstrekt niet te gebruiken zonder toestemming van een andere gebruiker. Alle informatie die door de Gebruiker wordt ontvangen over andere Gebruikers in verband met het gebruik van de Site, mag alleen worden gebruikt voor het doen van transacties via de Site. Het is de Gebruiker dus niet toegestaan ​​om het e-mailadres van een andere Gebruiker te gebruiken voor direct mailing of andere verzending van ongewenste elektronische berichten. Het billboard is niet verantwoordelijk voor de overtreding van deze regel, behalve voor de verplichting om de toegang tot de site te stoppen voor de gebruiker die deze heeft geschonden.

RECHTEN

De Gebruiker heeft het recht om de Services alleen te gebruiken met zijn / haar eigen e-mailadres, loginnaam en wachtwoord.

De gebruiker heeft het recht om aanvullende betaalde diensten van de Site te gebruiken. Betaling voor extra betaalde diensten wordt uitgevoerd door een virtueel account dat door de Gebruiker wordt geopend automatisch te gebruiken bij het registreren op de Site, op voorwaarde dat het virtuele account van de Gebruiker geld heeft.

De gebruiker geeft de site een niet-exclusieve, bestaande overal, eeuwigdurend recht om dat recht met betrekking tot auteursrecht, merkenrecht, publicaties en databanken, dat is de gebruiker ten opzichte van de door de gebruiker op alle bekende of onbekende informatiedragers informatie te gebruiken. Ook weigert de Gebruiker alle morele en eigendomsrechten die de Gebruiker heeft met betrekking tot de Informatie verstrekt door de Gebruiker binnen de limieten gespecificeerd door de huidige wetgeving. Door het plaatsen van advertenties op onze site met foto's zonder copyright mark, de gebruiker akkoord gaat met het gebruik van beelden en / of delen daarvan in het belang van de site zonder vergoeding.

De gebruiker verbindt zich ertoe zijn gegevens niet over te dragen of te verkopen om het systeem te betreden aan derden. De gebruiker is verplicht om de inloggegevens onmiddellijk te wijzigen als hij redenen heeft om te vermoeden dat de gegevens openbaar zijn gemaakt of door derden kunnen worden gebruikt.

Door de goederen te koop te plaatsen, bevestigt de gebruiker dat hij het recht heeft om dit product te verkopen.

De site behoudt zich het recht voor om het aantal actieve Gebruikersadvertenties op de Site te beperken en om de acties van de Gebruiker op de Site te beperken.

De site behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de advertenties van de gebruiker in de sociale netwerken (officiële groepen, communities, enz.) Gratis te publiceren en de gebruiker stemt in met dit type publicatie.

De site behoudt zich het recht voor om deze gebruikersovereenkomst tussen de Site en de Gebruiker over te dragen, inclusief, maar niet beperkt tot, alle resulterende rechten en plichten of een deel daarvan aan een derde partij. In geval van overdracht van rechten verbindt de site zich ertoe om aan wie de rechten krachtens de gebruikersovereenkomst zijn overgedragen, bekend te maken dat deze relevante informatie op de site publiceert. In het geval van overdracht van de gebruikersovereenkomst aan een derde partij, heeft de derde partij het recht soortgelijke of soortgelijke diensten op een andere site te leveren.

Het billboard heeft ook het recht om de periode voor demonstratie van de goederen te verplaatsen, aan te vullen of uit te breiden om technische redenen die onder controle of buiten de controle van de Site zijn. De site heeft het recht om te stoppen met demonstratie van de geplaatste goederen als de gebruiker een object heeft geregistreerd dat deze overeenkomst of de huidige wetgeving schendt of overtreedt.

De gebruiker heeft niet het recht om de goederen te koop op de Site te plaatsen of om de op de Site geïnitieerde transactie te voltooien, wat kan leiden tot schending van de huidige wetgeving door de Site.

3. VERANTWOORDELIJKHEID

De site is niet de organisator van de transactie of de verkoper. Deze site biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om op elk moment en voor elke prijs legaal toegestane goederen te koop te verkopen, kopen en kopen. De site controleert niet alle advertenties die door Gebruikers worden geplaatst, het bezit geen objecten die te koop zijn aangeboden op de Site en de Site neemt niet deel aan transacties tussen Kopers en Verkopers. Dus, de kwaliteit, veiligheid, legaliteit en conformiteit van de goederen (diensten) tot de beschrijving ervan, evenals de mogelijkheid van de verkoper om te verkopen, en de koper - om de goederen te kopen vallen buiten de controle van de site. Daarom kan de gebruiker niet concluderen dat de aanbieding, verkoop en aankoop van een product geldig en legaal is op basis van het plaatsen, verkopen en kopen van goederen op de site. De site is niet verantwoordelijk voor het voltooien van de transactie door de verkoper of de koper. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat zijn acties niet in tegenspraak zijn met de huidige wetgeving. In geval van ontvangst van een beroep door een bevoegd staatsorgaan dat heeft vastgesteld dat de door de Gebruiker geposte informatie een misbruik / schending van de huidige wetgeving of voorwaarden voor het in de toekomst ontvangen van een dergelijk beroep is, heeft de Site het recht om de door de Gebruiker gepubliceerde informatie van de Site te verwijderen of te bewerken.

De site maakt geen gebruik van speciale technische oplossingen om de juistheid van de informatie die door onze gebruikers wordt verstrekt te verifiëren bij het registreren op de site. De site draagt ​​geen verantwoordelijkheid en kan niet garanderen dat de gebruiker echt is wat hij vertegenwoordigt, en ook dat de informatie verstrekt tijdens de registratie op de site correct is. De site beveelt aan om te communiceren met mogelijke tegenpartijen, waarbij voor dit doel alle tools worden gebruikt die beschikbaar zijn op de Site.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties met behulp van zijn e-mailadres, inlognaam en wachtwoord.

Sommige gegevens die door Gebruikers op de Site worden gepubliceerd, kunnen beledigende, onbetrouwbare of misleidende individuele Gebruikers lijken. De gebruiker moet er rekening mee houden dat zijn tegenpartij minderjarig is of zich als een andere persoon kan voordoen. Het gebruik van de Services houdt in dat de Gebruiker deze risico's begrijpt en accepteert, en gaat ermee akkoord dat de Site niet verantwoordelijk is voor handelingen of nalatigheden van de Gebruiker.

Als een gebruiker een aanspraak op de andere gebruikers in het gebruik van de nieuwste diensten heeft gebruiker akkoord gaat met deze eisen zelfstandig en zonder tussenkomst van de kant van de site, evenals ontslaat de site voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, vergoeding voor schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten vergoedingen, bekend of onbekend, die ontstaan ​​als gevolg van of in verband met dergelijke vereisten. De site is niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie door de gebruiker, evenals voor verstoring van informatie of verlies van communicatie. De site is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen of problemen in de uitvoering van hun verplichtingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, overmacht, waarvan de gevolgen niet kunnen worden voorkomen of ondervangen (zoals het besluit van de overheid, stakingen, ongevallen, breuk in het algemene stelsel van communicatie, etc.). Tijdens het bestaan ​​van de bovengenoemde belemmeringen is de Gebruiker verplicht zich tot het uiterste in te spannen om zijn verplichtingen na te komen.

De site biedt geen garantie voor een permanente, ononderbroken en betrouwbare toegang tot de Services, aangezien de factoren die niet worden beheerst door de Site het beheer van de Site kunnen verstoren. Mogelijkheid van het gebruik van de Site en Diensten worden verstrekt zonder enige garantie, en, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, Website vrijstelt zich van alle garanties en andere verplichtingen, zoals gedefinieerd door de huidige wetgeving, maar ook anderen, waaronder, maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent de competentie en professionaliteit , evenals eisen met betrekking tot de naleving van deadlines.

4. VERTROUWELIJKHEID

Bij het invullen en verzenden van formulieren op de Site, verstrekt de Gebruiker de volgende informatie: Naam, e-mailadres, telefoonnummer voor contact. De gebruiker heeft naar eigen goeddunken het recht om de lijst met overgedragen informatie uit te breiden, als dit niet in tegenspraak is met de huidige wetgeving.

Door het indienen van uw persoonlijke gegevens bij het invullen van formulieren (alle beschikbare formulieren in te vullen op de site) op de plaats instemt met de verwerking van de site, met inbegrip van de uitvoering van de Site verplichtingen jegens de gebruiker op grond van deze gebruikersovereenkomst, de gebruiker informeren over hun diensten, website promotie goederen en diensten, het houden van elektronische en sms-peilingen, het beheersen van marketingacties, klantenondersteuning, het regelen van de levering van goederen aan gebruikers, het monitoren van de tevredenheid van de gebruiker. Een Quality of Service Site. Het wordt niet beschouwd als een overtreding van de Site om informatie te verstrekken aan derden die handelen op basis van een contract met de Site voor het uitvoeren van verplichtingen jegens de Gebruiker.

De site heeft het recht om informatie, inclusief reclameberichten, met zijn toestemming naar de e-mail en mobiele telefoon van de gebruiker te verzenden. De gebruiker heeft het recht om advertenties en andere informatie te weigeren zonder uitleg over de redenen voor de weigering. Dienstberichten die de gebruiker informeren over de status en verwerkingsfasen van de door hem of de bestelde dienst geplaatste informatie en die informeren over belangrijke wijzigingen in het werk van de site, worden automatisch verzonden en kunnen niet door de gebruiker worden afgewezen.

De site heeft het recht om de technologie "cookies" te gebruiken. De «cookies», geen vertrouwelijke informatie bevatten, en de site heeft het recht om informatie te verstrekken over de «cookies» partners, agenten en derde partijen die contracten met de site hebt ingevoerd, om verplichtingen te voldoen aan de gebruiker en voor statistische doeleinden en om reclameboodschappen te optimaliseren.

De site ontvangt informatie over het ip-adres van de bezoeker van de site. Deze informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker te identificeren.

De site is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de gebruiker op de site wordt verstrekt in een openbare indeling.

5. AANVULLENDE VOORWAARDEN

Siteberichten bestemd voor Gebruikers worden gepubliceerd op de Site en / of verzonden naar e-mailadressen die door Gebruikers worden verstrekt bij het registreren of plaatsen van advertenties op de Site.

Gebruikersberichten die naar de site worden verzonden, worden verzonden volgens de methoden die op de site worden vermeld. Berichten die op de Site worden gepubliceerd, worden geacht aan de Gebruiker te zijn geleverd vanaf het moment van publicatie. Berichten verzonden per e-mail of fax worden geacht onmiddellijk na ontvangst van de afleveringsbevestiging aan de andere partij te zijn afgeleverd.

De site behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen door de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen of door de gewijzigde overeenkomst op de site te publiceren. De gewijzigde overeenkomst strekt zich uit tot nieuwe Gebruikers vanaf de datum van publicatie op de Site. De gewijzigde Overeenkomst is van toepassing op eerder geregistreerde Gebruikers na dertig (30) dagen na de kennisgeving van wijziging. Wijzigingen in de lijst met 'Verboden goederen te koop op de site' worden echter van kracht vanaf het moment van publicatie op de site.

6. DUUR VAN OVEREENKOMST

Deze Overeenkomst treedt in werking nadat de Gebruiker het elektronische adres, de inlognaam en het wachtwoord heeft opgegeven en blijft werken voor onbepaalde tijd.

De Gebruiker heeft het recht om zijn recht om de Services te gebruiken te beëindigen door een bericht hierover te sturen per e-mail of anderszins verstrekt door de software van de Site.

De site behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Services van de Gebruiker die deze Voorwaarden schendt te beëindigen. Het billboard behoudt zich het recht voor om de toegang tot de services van de gebruiker naar eigen goeddunken te stoppen. Een gebruiker wiens toegang tot de Services is beëindigd of wiens Informatie niet langer geldig is, heeft niet het recht om zich opnieuw te registreren of om de registratiegegevens van een andere Gebruiker te gebruiken zonder de speciale toestemming van de Site. De site behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de levering van de Services te beëindigen en de toegang tot de Services van alle geregistreerde Gebruikers te stoppen.

7. Algemene bepalingen

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten.

Alle mogelijke geschillen over de Overeenkomst worden opgelost volgens de normen van de huidige wetgeving.

De regels voor consumentenbescherming kunnen niet van toepassing zijn op de relatie tussen de Gebruiker en de Site.

Niets in de Overeenkomst kan worden begrepen als een vestiging tussen de Gebruiker en de Locatie van bureaubetrekkingen, partnerschapsrelaties, gemeenschappelijke activiteitenrelaties, persoonlijke inhuurbetrekkingen of enige andere relatie waarin niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is voorzien.

Meer over dit onderwerp ...

Wij raden ...